Skärgårdsnäten Ab är en internetoperatör i den Åboländska skärgården. Vi erbjuder snabba bredbandsuppkopplingar främst med fiber.

Vår målsättning är att skärgården skall skall ha goda internetsförbindelser för att kunna betjäna den moderna skärgårdsbon. Skärgårdsnäten Ab är ett icke-vinstdrivande företag. All överskott investeras i företaget.

Utvecklingen går mot färre servicepunkter, färre banker och postkontor. Mer och mer läggs ut på nätet. För att sköta vanliga myndighetsärenden krävs det faktiskt idag internetuppkoppling.

Snabbt bredband möjliggör också nya boendeformer, då många kan flytta ut i skärgården och sköta sitt arbete via internet.